Oferta

Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas najważniejsza. Dlatego dużo czasu poświęcamy na rozwój naszej oferty, aby móc sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom.

VEROT to znacznie więcej niż Biuro Rachunkowe! Zajmujemy się obsługą księgową, kadrowo – płacową oraz doradztwem podatkowym i prawnym.

Każdego dnia z zaangażowaniem pracujemy nad wyborem najlepszych rozwiązań dla naszych klientów w obszarach, w których się specjalizujemy. Zapewniamy realizację powierzonych nam zadań z zachowaniem najwyższego profesjonalizmu i zawodowej odpowiedzialności.

Nasze usługi świadczymy przedsiębiorcom o różnym profilu działalności i formie prawnej – spółki prawa handlowego (sp. z o.o., S.A, s.j., sp.kom., itd.), działalność gospodarcza, również rozliczenia indywidualne osób fizycznych.

Poniżej prezentujemy zakres naszych najważniejszych usług.

 

Usługi księgowe

Nasz Zespół zapewnia kompleksową obsługę księgową zarówno dla spółek prawa handlowego, działalności gospodarczej czy też klientów indywidualnych.

W zakresie obsługi ksiąg handlowych (spółki prawa handlowego) w szczególności oferujemy:

 • Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji dodatkowych (np. środki trwałe)
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych i przekazywanie do Urzędu Skarbowego
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Opracowanie zakładowego planu kont, polityki rachunkowości przedsiębiorstwa oraz ich audyt i aktualizację
 • Sporządzenie pełnych sprawozdań finansowych za rok obrotowy

 

W ramach księgowości uproszczonej (działalność gospodarcza) w szczególności oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Karta podatkowa
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług – VAT
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych

 

Dla klientów indywidualnych oferujemy m.in.:

 • Opracowanie dokumentacji i rozliczanie najmu prywatnego
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych obejmujących różne źródła dochodu (PIT)
 • Wsparcie merytoryczne, rozliczenie oraz przygotowanie dokumentacji dla umów darowizny
 •  

Jednocześnie zapewniamy, iż w ramach kompleksowej obsługi księgowej wszystkim naszym klientom oferujemy również usługi dodatkowe, przede wszystkim:

 • Reprezentacje Klienta przed organami skarbowymi
 • Występowanie w imieniu Klienta o zwrot VAT
 • Wsparcie podczas kontroli Urzędu Skarbowego, ZUS oraz audytu
 • Analizę złożonych zagadnień rachunkowych, wynikających ze specyfiki działalności Klienta
 • Bieżące wsparcie w prowadzonej działalności gospodarczej w obszarach w których się specjalizujemy

Kadry i Płace

Członkowie naszego zespołu posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do kompleksowej obsługi kadrowo – płacowej, z uwzględnieniem wszelkich aktualnych uwarunkowań formalno – prawnych (prawo pracy, rozporządzenia szczegółowe, przepisy BHP, itp.).

W tym obszarze w szczególności zapewniamy:

 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym teczki osobowe
 • Rejestracja pracowników w ZUS
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz raportów RMUA (ew. „pasków płacowych”)
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • Sporządzanie i dostarczanie deklaracji do ZUS i US
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych w różnych formach: umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie
 • Realizacja szkoleń BHP dla pracowników klienta (wstępnych i okresowych)
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń

 

Doradztwo podatkowe

Biuro rachunkowe VEROT w celu zapewnienia kompleksowej i profesjonalnej obsługi naszym klientom współpracuje z Kancelarią Doradcy Podatkowego. Oferujemy wszechstronne doradztwo podatkowe zarówno przedsiębiorcom jak i osobom indywidualnym.

W ramach usług doradztwa podatkowego oferujemy:

 • Konsultacje w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności Klienta
 • Sporządzanie pisemnych opinii i analiz podatkowych, wniosków o udzielenie pisemnych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie wszelkich aspektów dotyczących bieżącej działalności Klienta.
 • Postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami podatkowymi (np. wyjaśnienia, odwołania i apelacje od decyzji organów skarbowych)
 • Reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi
 • Audyty podatkowe
 • Dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych (ceny transferowe)
 • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)
 • Optymalizacja i planowanie podatkowe

Doradztwo prawne

Naszym klientom zapewniamy doradztwo prawne we współpracy z doświadczoną i profesjonalną Kancelarią Prawną. Przede wszystkimi jesteśmy ukierunkowani na problematykę związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w szczególności.:

 • Doradztwo, przygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadzanie rejestracji podmiotów gospodarczych w odpowiednich rejestrach i ewidencjach
 • Optymalizacja wyboru prawno – podatkowej formy prowadzenia działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia potrzeb Klienta i skutków podatkowych
 • Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym opracowanie treści umów spółki wg potrzeb Klienta i z uwzględnieniem uwarunkowań formalno – prawnych
 • Przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa (np. przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością)
 • Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów i uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek (posiedzeniach zarządu, zgromadzeniach wspólników, zebraniach rad nadzorczych)
 • Obsługa prawna w zakresie przeprowadzenia procesu likwidacji oraz reprezentacja klientów w postępowaniu upadłościowym
 • Sporządzanie pism procesowych i wniosków
 • Przygotowywanie oraz weryfikacja zawieranych umów przez Klienta z uwzględnieniem celów biznesowych Klienta oraz uwarunkowań prawa handlowego i cywilnego
 • WINDYKACJA – formalno-prawne kroki podejmowane wobec nierzetelnych dłużników (sporządzanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową, sprzedaż wierzytelności,  itp.)

 

Usługi dodatkowe

Celem zapewnienia kompleksowej obsługi naszym klientom świadczymy również usługi uzupełniające, w szczególności:

 

 • Doradztwo oraz pomoc przy zakładaniu firmy (dz. gospodarcza, spółki prawa handlowego, spółki cywilne)
 • Optymalizacja wyboru prawno – podatkowej formy działalności przedsiębiorstwa
 • Sporządzanie aktualizacji deklaracji CEIDG oraz NIP
 • Opracowywanie wniosków o dofinansowanie lub kredyt
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • Realizacja szkoleń BHP – wstępnych i okresowych, sporządzenie wymaganej dokumentacji oraz audyt realizacji wymogów BHP w przedsiębiorstwie

Zapraszamy do kontaktu! 

Dostosujemy zakres oferty do Twoich indywidualnych potrzeb!