Cennik

Ceny naszych usług uzależniamy od zakresu współpracy. Jeżeli obejmujemy współpracą większy obszar naszej oferty wówczas ceny ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z każdym Klientem, uwzględniając potrzeby Klienta.

Znaczący wpływ na wysokość opłat ma średnia miesięczna ilość zapisów księgowych, rodzaj działalności gospodarczej oraz ilość zatrudnionych pracowników. Poniżej prezentujemy poglądowe koszty obsługi.

Usługi księgowe

– cena uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności Klienta i w związku z tym wymaganej formy usługi księgowej:

a)     Rozliczenia roczne osób fizycznych (PIT) – od 50 zł / os

b)     Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 199 zł/ m-c

c)     Książka Przychodów i Rozchodów – od 249 zł / m-c

d)     Pełne Księgi (spółki prawa handlowego) – od 699 zł/ m-c

Kadry i płace

– cena uzależniona jest od liczby pracowników oraz formy zatrudnienia:

a) umowa o pracę – od 50 zł/ os/ m-c

b) umowa zlecenie, umowa o dzieło – od 40 zł/ os/ m-c

Doradztwo podatkowe, doradztwo prawne i usługi dodatkowe

– z uwagi na różnorodność spraw podejmowanych z Klientami cena tego rodzaju usług jest ustalana każdorazowo z Klientem stosownie do przedmiotu i zakresu sprawy oraz potrzeb Klienta.