AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2015.12.09 - 

Niezwykle ważną zmianą dla podatników która wchodzi w życie z nowym rokiem jest likwidacja korekty koszów przy braku zapłaty.

2015.12.04 - 
Do końca bieżącego roku dokonując korekty deklaracji podatkowej należy „wytłumaczyć się” fiskusowi załączając wyjaśnienie o przyczynach naniesionych poprawek. Od 1 stycznia 2016 r. korygowanie błędnie wypełnionych deklaracji podatkowych stanie się mniej pracochłonne. Składanie wyjaśnień nie będzie już konieczne.
2015.10.10 - 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wyniesie 1.850 zł (obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1.750 zł). 

2015.08.10 - 
Planując założenie jednoosobowej działalności gospodarczej często zastanawiamy się jakich formalności należy dopełnić aby prawidłowo dokonać rejestracji. Jak działa instytucja "jednego okienka"?
2015.07.02 - 
Ponosząc koszty kształcenia, doskonalenia zawodowego, kursów i szkoleń, przedsiębiorcy często zastanawiają się, czy mogą taki wydatek uznać za koszty firmowe. Co na to ustawodawca?
2015.06.01 - 
Terminowe opłacanie składek do ZUS jest istotne dla przedsiębiorcy z kilku powodów. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje odsetkami za zwłokę, ale również m.in. wyłączeniem płatnika z ubezpieczenia chorobowego.
2015.04.24 - 
Prowadzenie działalności gospodarczej narzuca przedsiębiorcy obowiązek odprowadzania składek do ZUS. Jednak w sytuacji kiedy podatnik zawiesza działalność gospodarczą, zawieszeniu ulegają również składki ZUS.
2015.01.26 - 
Wypełniając deklarację PIT za 2014 rok, którą podatnik składa w 2015 roku, należy pamiętać o odliczeniu ulg podatkowych. Zobacz, jakie ulgi podatkowe są obecnie dostępne.
2015.01.15 - 
Przez kilka miesięcy w 2014 r. wynajmowałam jeden pokój w swoim mieszkaniu – pisze pani Joanna. – Przychód był opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mam czas na rozliczenie z fiskusem do końca kwietnia?
2015.01.14 - 
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych. Może w tym pomóc plan urlopów.

<< <  Strona 2 z 3  > >>