AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2015.04.24

Składki ZUS w okresie zawieszenia firmy


Prowadzenie działalności gospodarczej narzuca przedsiębiorcy obowiązek odprowadzania składek do ZUS. Jednak w sytuacji kiedy podatnik zawiesza działalność gospodarczą, zawieszeniu ulegają również składki ZUS.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje bowiem ustanie obowiązku ubezpieczeń od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności do dnia poprzedzającego dzień wznowienia jej wykonywania. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłacania za siebie żadnych składek - społecznych ani składki zdrowotnej.

Należy zwrócić jednak szczególną uwagę, że zawieszenie działalności w trakcie miesiąca powoduje obowiązek naliczenia proporcjonalnie składki społecznej (adekwatnie do ilości dni w miesiącu) oraz składki zdrowotnej w pełnej wysokości.