AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2015.01.14

Jak sporządzić plan urlopów na 2015 r.


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych. Może w tym pomóc plan urlopów. Dobrze skonstruowany i przestrzegany daje pracodawcy wcześniejszą kontrolę nad wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych przez pracowników. Może też zapobiec powstawaniu zaległości w urlopach pracowników.

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku, za który przysługuje (art. 161 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Jeżeli jednak z różnych powodów tak się nie stanie, np. w przypadku przerwania urlopu lub konieczności przesunięcia jego terminu, zaległy urlop powinien zostać wykorzystany najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (art. 168 k.p.).

Nieudzielanie przez pracodawcę pracownikom urlopów wypoczynkowych, nieuzasadnione i regularne przesuwanie urlopów na kolejny rok kalendarzowy oraz niewykorzystanie zaległych urlopów do 30 września kolejnego roku to często wskazywane przez Państwową Inspekcję Pracy wykroczenia przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.).

Źródło: INFOR.PL