AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2016.01.08

Umowy cywilnoprawne – zmiany od 1 stycznia 2016 r.


Na rynku pracy nastąpiła kluczowa zmiana dotycząca umów cywilnoprawnych, będą one bowiem podlegały obowiązkowo składkom ZUS. 

Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady oskładkowania umów zleceń. Nowelizacja dotyczy głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują kilka umów zleceń dla różnych płatników albo posiadają inne tytuły do ubezpieczeń i następuje tzw. zbieg. Od 1 stycznia płatnicy zobowiązani są naliczać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe aż do osiągnięcia przez zleceniobiorcę w danym miesiącu podstawy wymiaru składek w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, w 2016 r. jest to kwota 1850 zł. 

W przypadku umów o dzieło, jeżeli nie są one zawierane z własnym pracownikiem, nadal nie ma obowiązku opłacać składek ZUS.


Wśród wielu umów cywilnoprawnych najszersze zastosowanie jako podstawa świadczenia pracy mają:
a) umowy zlecenia
b) umowy o dzieło
c) kontrakty menedżerskie