AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2016.02.15

Umowy na okres próbny w 2016 r.


Nowelizacja Kodeksu pracy dopuszcza ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na okres próbny. Zmiana przepisów która będzie obowiązywać od 22 lutego br. oprócz terminowych umów o pracę dotyka również zasady zawierania umów o pracę na okres próbny. Nowelizacja Kodeksu Pracy dopuszcza ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na okres próbny jeżeli kolejna umowa będzie dotyczyła pracy innego rodzaju niż poprzednia.

Powyższa nowelizacja jest zwykle kojarzona ze zmianami dotyczącymi umów o pracę na czas określony. Jednak zmiany dotyczą także umowy o pracę zawartej na okres próbny.

Nowelizacja Kodeksu Pracy nie dotyczy terminu, na który można zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, wciąż nie może on przekroczyć 3 miesięcy a strony umowy nie mogą tego okresu przedłużyć.

Co do zasady zawarcie umowy na okres próbny między tymi samymi stronami jest dopuszczalne jednokrotnie, jednak są pewne wyjątki od tej reguły. Ponowne zawarcie umowy na okres próbny przez pracodawcę z tym samym pracownikiem jest możliwe wtedy gdy ten sam pracownik zatrudniony zostanie do wykonywania innego rodzaju pracy lub gdy od daty rozwiązania lub  wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracy upłynęły co najmniej 3 lata ( strony w tym przypadku mogą zawrzeć w ten sposób ponownie umowę tylko 1 raz).