AKTUALNOŚCI

2017.12.15 - 

UWAGA Przedsiębiorco! Od 1.01.2018 r. ustawodawca rozszerza obowiązek sporządzania Jednolitych Plików Kontrolnych! Czym jest JPK, w jakim terminie należy przesyłać, kogo obowiązuje i jak to robić? Zapoznaj się z naszym poradnikiem!

Strona 1 z 20  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2015.12.09

Od 1 stycznia 2016 r. likwidacja „korekty kosztów”


Niezwykle ważną zmianą dla podatników która wchodzi w życie z nowym rokiem jest likwidacja korekty koszów przy braku zapłaty.

Zmiana dotycząca korekt podatkowych wynika z ustawy z dnia 18 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Nowelizacja ta uchyla art. 24d ustawy o pdof oraz art. 15b ustawy o pdop. Dzięki temu przedsiębiorcy od 1 stycznia 2016 r. nie będą już zobowiązani korygować kosztów podatkowych, w przypadku niedochowania ustawowych terminów zapłaty w transakcjach z kontrachentami.

Do 31 grudnia 2015 r. art. 24d ustawy o pdof oraz art. 15b ustawy o pdop mówi, że gdy termin płatności ustalony przez strony nie przekracza 60 dni, podatnik dokonuje zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Natomiast kiedy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, wówczas zmniejsza koszty z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych, o ile oczywiście w tym terminie jej nie zapłaci. Ten obowiązek zniknie z ustaw podatkowych z końcem 2015 r.  

Należy jednak pamiętać, iż podatnicy którzy dokonali korekty kosztów w roku 2015 na mocy przepisów przejściowych ustawy nowelizującej, po zapłaceniu zobowiązań kontrahentowi, będą mogli dokonać ich "zwrotnego" zwiększenia.