AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2015.12.04

Korekty deklaracji w 2016 bez uzasadnienia


Do końca bieżącego roku dokonując korekty deklaracji podatkowej należy „wytłumaczyć się” fiskusowi załączając wyjaśnienie o przyczynach naniesionych poprawek. Od 1 stycznia 2016 r. korygowanie błędnie wypełnionych deklaracji podatkowych stanie się mniej pracochłonne. Składanie wyjaśnień nie będzie już konieczne.

Obowiązek sporządzenia wyjaśnienia często krytykowany był przez podatników jako zbędna formalność. Jego zniesienie z początkiem 2016 roku wprowadza ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649). Korekty będzie dokonywało się poprzez złożenie wyłącznie deklaracji korygującej, czyli poprawionej wersji rozliczenia.

Tak jak dotychczas korekta będzie bezskuteczna, jeżeli zostanie złożona w czasie kontroli lub postępowania podatkowego - w zakresie nimi objętym. Jednak od nowego roku ustawodawca wprowadza obowiązek informowania podatników na piśmie o jej bezskuteczności. Zawiadomienie to będzie miało wyłącznie charakter Informacyjny, nie będzie można go zaskarżyć.

Ponadto przyjęto, iż skutków prawnych nie wywołuje korekta złożona wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku, jeżeli wniosek zostanie wycofany lub organ podatkowy odmówi stwierdzenia nadpłaty w całości lub w części. Decyzja wydana w tych przypadkach będzie musiała zawierać informację o bezskuteczności korekty.