AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2015.10.10

Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2016 r.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. poz. 1385) od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wyniesie 1.850 zł (obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 1.750 zł).

Należy zwrócić uwagę ,że w okresie pierwszego roku pracy kwota ta może wynosić 1.480 zł. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dopuszcza bowiem w podanym okresie wynagrodzenie na poziomie 80% płacy minimalnej. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych na część etatu, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość płacy minimalnej.

Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia jest istotna dla pracodawców nie tylko w kontekście wypłaty wynagrodzenia. Wpływa ona bowiem na wysokość innych świadczeń ustalanych na jego podstawie, takich jak: wynagrodzenie za przestój, dodatki za pracę w porze nocnej, odprawa z tytułu zwolnień grupowych, kwoty wolne od potrąceń a także odszkodowanie za mobbing i dyskryminację.

Dla przykładu:

- odprawa wypłacana na podstawie tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym w 2016 r. jej wysokość będzie mogła wynieść maksymalnie 27.750 zł,

- dodatki za pracę w nocy -  stanowią 20% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

- wynagrodzenie przestojowe oraz odszkodowanie za mobbing i dyskryminację nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku. Zatem w 2016 r. nie będą one mogły wynieść mniej niż 1.850 zł.