AKTUALNOŚCI

2018.03.06 - 

Pracownik będący rodzicem ma prawo skorzystać z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy urlopu ojcowskiego. Zasady udzielania urlopów regulują przepisy Kodeksu Pracy. Jak te uprawnienia kształtują się w 2018 r.?

Strona 1 z 22  > >>

NASZE ATUTY

  • Wieloletnie doświadczenie
  • Licencja Ministerstwa Finansów
  • Certyfikat Ministerstwa Pracy (kadry i płace)
  • Ubezpieczenie zawodowe dające gwarancje klientowi (OC)
  • Liczne certyfikaty i dyplomy
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Członek Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
  • Profesjonalne oprogramowanie Asseco WAPRO
  • Bezpieczny Kwalifikowany Podpis Elektroniczny (certyfikowany)
  • Kompleksowa obsługa w kluczowych obszarach dla każdego przedsiębiorcy!
Jesteśmy firmą, która łączy wiedzę z różnych, specjalistycznych dziedzin. Dzięki połączeniu tych kluczowych kompetencji stworzyliśmy rzetelną markę zapewniając kompleksową obsługę.

Certyfikowane Biuro Rachunkowe Warszawa


 AKTUALNOŚCI

2015.07.02

Wydatki na kształcenie a koszt podatkowy


Co do zasady kosztami w działalności przedsiębiorcy są wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła bądź w celu ich zabezpieczenia.

Przepisy ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie wymieniają wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Zawierają jedynie katalog wydatków, które za takie koszty nie mogą być uznane. Ustalenie zatem wydatku, który może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów nie jest wcale łatwe. Podatnik musi pamiętać, że powszechnie uznaje się (co potwierdza także orzecznictwo), że wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów to wydatki, co do których podatnik wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przez podatnika przychodu

A jak jest w przypadku kosztów wydatkowanych na poszerzanie wiedzy przedsiębiorcy?

Istotne jest, czy kierunek kształcenia realizowanego przez przedsiębiorcę wykazuje związek z zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza bądź kwalifikacje wpłyną na wysokość przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Jeżeli powyższe jest spełnione, i przedsiębiorca jest w stanie udowodnić to przed organem podatkowym, wówczas wydatki takie mogą zostać zakwalifikowane jako koszt podatkowy.

Warto również pamiętać, iż zakwalifikowaniu do kosztów firmowych może podlegać nie tylko opłata za kształcenie, ale również koszty dojazdów, podręczników, innych materiałów dydaktycznych.