Posts by: server212259-admin

Zmiany w ozusowaniu umów zleceń

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zakłada oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych już od 1 stycznia 2015 r. oraz obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 r. składek do ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Chodzi o nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. „Główna zmiana przedmiotowej nowelizacji

Czytaj dalej

Zmiany w kodeksie pracy w 2015 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 20 października 2014 r. projekt nowelizacji Kodeksu Pracy mający na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mogło być dłuższe niż 33 miesiące. Takie same okresy wypowiedzenia będą dotyczyć umów na czas nieokreślony i na czas określony. Zmiany

Czytaj dalej