Archive for 2017

Jednolite Pliki Kontrolne

1.      JPK VAT – obowiązek przesyłania od 1 stycznia 2018 roku Z początkiem 2018 roku ustawodawca rozszerzył obowiązek JPK  – wszyscy podatnicy którzy są zarejestrowani do VAT i prowadzący przy użyciu programów komputerowych ewidencje VAT są zobligowani do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, informacji w formie JPK o zakupach i sprzedaży wynikających z ewidencji (JPK_VAT). Przewiduje to art. 82

Czytaj dalej

Jedno konto do przelewów ZUS!

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy płatnicy, co miesiąc, będą przekazywali do ZUS wszystkie składki jednym zwykłym przelewem (bez potrzeby rozbijania płatności na kolejne składowe). Kluczowa zmiana dotyczy numeru rachunku, na który będą one przekazywane. Każdy z ponad 2 mln płatników, którzy co miesiąc wysyłają składki do ZUS, dostanie w najbliższym czasie pismo z Zakładu

Czytaj dalej

Nierzetelne faktury – odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa

Nierzetelne faktury – odpowiedzialność karna i karno skarbowa Przypominamy przedsiębiorcom o zmianach jakie nastąpiły w I kwartle b.r. pod kątem odpowidzialności za nierzetelną dokumentację. Mianowicie od 1 marca 2017 r. istnieje nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale także nowy system sankcji karnych i karno-skarbowych. Podatnikom, którzy dopuszczą się najcięższych rodzajowo przestępstw przy wykorzystaniu nierzetelnych faktur,

Czytaj dalej