Archive for sty 21

Zmiany w wypłatach zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016r.

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców. Matki prowadzące działalność gospodarczą będą otrzymywały zasiłki obliczone od najniższej podstawy wymiaru, jaką mogą zadeklarować osoby prowadzące działalność gospodarczą, ewentualnie powiększoną za te miesiące, w których opłacane składki były wyższe od minimalnych. Ma to zlikwidować praktykę wypłaty wysokich zasiłków przy zadeklarowaniu wysokiej podstawy

Czytaj dalej