Archive for styczeń, 2016

Zmiany w wypłatach zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016r.

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców. Matki prowadzące działalność gospodarczą będą otrzymywały zasiłki obliczone od najniższej podstawy wymiaru, jaką mogą zadeklarować osoby prowadzące działalność gospodarczą, ewentualnie powiększoną za te miesiące, w których opłacane składki były wyższe od minimalnych. Ma to zlikwidować praktykę wypłaty wysokich zasiłków przy zadeklarowaniu wysokiej podstawy

Czytaj dalej

Umowy cywilnoprawne – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Na rynku pracy nastąpiła kluczowa zmiana dotycząca umów cywilnoprawnych, będą one bowiem podlegały obowiązkowo składkom ZUS. Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady oskładkowania umów zleceń. Nowelizacja dotyczy głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują kilka umów zleceń dla różnych płatników albo posiadają inne tytuły do ubezpieczeń i następuje tzw. zbieg. Od 1 stycznia płatnicy zobowiązani są

Czytaj dalej