Archive for 2016

Zbliża się termin na przekazanie PIT!

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne, a także podmioty dokonujące wypłaty należności z innych źródeł, np. zasiłków chorobowych lub macierzyńskich zobowiązani są do sporządzenia i przekazania odpowiednio PIT-11 lub PIT-8C podatnikom i właściwym dla nich urzędom skarbowym w terminie nie przekraczającym 29 lutego 2016r. Wyjątkiem są płatnicy rozliczających w 2015 r.

Czytaj dalej

Umowy na okres próbny w 2016 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy dopuszcza ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na okres próbny. Zmiana przepisów która będzie obowiązywać od 22 lutego br. oprócz terminowych umów o pracę dotyka również zasady zawierania umów o pracę na okres próbny. Nowelizacja Kodeksu Pracy dopuszcza ponowne zatrudnienie tego samego pracownika na okres próbny jeżeli kolejna umowa będzie dotyczyła pracy innego rodzaju

Czytaj dalej

Gdzie rozliczać VAT od 1 stycznia 2016 r.?

Od początku 2016 r. podatek VAT rozliczamy w urzędzie właściwym ze względu na adres zamieszkania, a nie jak dotychczas zgodnie z miejscem wykonywania czynności opodatkowanych. Do końca 2015 r. właściwym Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług był Urząd zgodny z miejscem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Często więc podatnicy podatek VAT rozliczali w

Czytaj dalej

Zmiany w wypłatach zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016r.

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców. Matki prowadzące działalność gospodarczą będą otrzymywały zasiłki obliczone od najniższej podstawy wymiaru, jaką mogą zadeklarować osoby prowadzące działalność gospodarczą, ewentualnie powiększoną za te miesiące, w których opłacane składki były wyższe od minimalnych. Ma to zlikwidować praktykę wypłaty wysokich zasiłków przy zadeklarowaniu wysokiej podstawy

Czytaj dalej

Umowy cywilnoprawne – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Na rynku pracy nastąpiła kluczowa zmiana dotycząca umów cywilnoprawnych, będą one bowiem podlegały obowiązkowo składkom ZUS. Od 1 stycznia br. zmieniły się zasady oskładkowania umów zleceń. Nowelizacja dotyczy głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują kilka umów zleceń dla różnych płatników albo posiadają inne tytuły do ubezpieczeń i następuje tzw. zbieg. Od 1 stycznia płatnicy zobowiązani są

Czytaj dalej