Od 1 stycznia 2016 r. likwidacja „korekty kosztów”