Archive for grudzień, 2015

Od 1 stycznia 2016 r. likwidacja „korekty kosztów”

Niezwykle ważną zmianą dla podatników która wchodzi w życie z nowym rokiem jest likwidacja korekty koszów przy braku zapłaty. Zmiana dotycząca korekt podatkowych wynika z ustawy z dnia 18 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Nowelizacja ta uchyla art. 24d ustawy o pdof oraz art. 15b ustawy o pdop. Dzięki temu przedsiębiorcy od 1 stycznia 2016 r. nie będą już

Czytaj dalej

Korekty deklaracji w 2016 bez uzasadnienia

Do końca bieżącego roku dokonując korekty deklaracji podatkowej należy „wytłumaczyć się” fiskusowi załączając wyjaśnienie o przyczynach naniesionych poprawek. Od 1 stycznia 2016 r. korygowanie błędnie wypełnionych deklaracji podatkowych stanie się mniej pracochłonne. Składanie wyjaśnień nie będzie już konieczne. Obowiązek sporządzenia wyjaśnienia często krytykowany był przez podatników jako zbędna formalność. Jego zniesienie z początkiem 2016 roku wprowadza ustawa

Czytaj dalej