Archive for lip 2

Wydatki na kształcenie a koszt podatkowy

Co do zasady kosztami w działalności przedsiębiorcy są wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła bądź w celu ich zabezpieczenia. Przepisy ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nie wymieniają wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Zawierają jedynie katalog

Czytaj dalej