Archive for kwiecień, 2015

Składki ZUS w okresie zawieszenia firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej narzuca przedsiębiorcy obowiązek odprowadzania składek do ZUS. Jednak w sytuacji kiedy podatnik zawiesza działalność gospodarczą, zawieszeniu ulegają również składki ZUS. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje bowiem ustanie obowiązku ubezpieczeń od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności do dnia poprzedzającego dzień wznowienia jej wykonywania. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku składania

Czytaj dalej