Archive for styczeń, 2015

Ulgi podatkowe do odliczenia za 2014

Ulga na internet Zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci jest nadal możliwy, jednak od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady korzystania z tej ulgi. Teraz przysługuje ona tylko tym osobom, które wcześniej nie uwzględniały jej w rozliczeniach lub po raz pierwszy zrobiły to w rozliczeniu za rok 2012. Tak więc wydatki na dostęp

Czytaj dalej

Jaki termin na rozliczenie ryczałtu?

Aby sobie dorobić, przez kilka miesięcy w 2014 roku wynajmowałam jeden pokój w swoim mieszkaniu – pisze pani Joanna. – Przychód był opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mam czas na rozliczenie z fiskusem do końca kwietnia? Niestety nie. Gdyby pani Joanna, rozpoczynając wynajmowanie mieszkania, wybrała opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych, przychody, koszty, dochód i

Czytaj dalej

Jak sporządzić plan urlopów na 2015 r.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych. Może w tym pomóc plan urlopów. Dobrze skonstruowany i przestrzegany daje pracodawcy wcześniejszą kontrolę nad wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych przez pracowników. Może też zapobiec powstawaniu zaległości w urlopach pracowników. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku, za który przysługuje (art. 161 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Jeżeli jednak

Czytaj dalej

Zmiany w ozusowaniu umów zleceń

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zakłada oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych już od 1 stycznia 2015 r. oraz obowiązek odprowadzania od 1 stycznia 2016 r. składek do ZUS od umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Chodzi o nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. „Główna zmiana przedmiotowej nowelizacji

Czytaj dalej

Zmiany w kodeksie pracy w 2015 roku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 20 października 2014 r. projekt nowelizacji Kodeksu Pracy mający na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony nie będzie mogło być dłuższe niż 33 miesiące. Takie same okresy wypowiedzenia będą dotyczyć umów na czas nieokreślony i na czas określony. Zmiany

Czytaj dalej